Acest website foloseşte cookie–uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii./ This website uses cookies. By continuing to browse the website, you are agreeing to our use of cookies.

Mă numesc Alice Piperea, sunt fostă olimpică națională la Chimie și absolventă şef de promoţie a Facultăţii de Farmacie UMF Carol Davila din Bucureşti cu media 10.00, sunt farmacist primar în laborator farmaceutic şi doctor în ştiinţe farmaceutice. Am o mare pasiune pentru domeniul farmaceutic, chimie şi profesia didactică şi mă consider o norocoasă pentru ca fac exact ceea ce îmi place. Sunt Lector universitar la Facultatea de Farmacie şi le predau studenţilor ceea ce îmi place mie mai mult şi mai mult: Toxicologia și Chimia analitică, două discipline de maximă importanță pentru profesia de Farmacist. Chimia Analitică stă la baza a aproape tuturor disciplinelor farmaceutice de laborator, iar Toxicologia este cea mai complexă știință farmaceutică, ce reunește în studiul său cunoștințe din absolut toate celelalte științe farmaceutice.

Am experienţă atât în farmacia de circuit deschis, cât şi în industria farmaceutică, laboratorul de analize toxicologice şi nu în ultimul rând, în mediul universitar. Am referințe foarte bune de la toți profesorii care m-au format.

Mă perfecţionez continuu prin cursuri postuniversitare de formare profesională, participare la conferinţe şi congrese în domeniu, cercetare ştiinţifică şi prin documentare proprie, pentru că sunt foarte perseverentă şi îmi place să învăţ lucruri noi. Sunt un foarte bun autodidact. Scriu cărţi, cursuri universitare, lucrări practice universitare (până acum am publicate 17 cărți didactico-științifice în calitate de unic autor și am încă una în curs de publicare), îi învăţ pe alţii chimie, sunt creativă şi sunt implicată în activităţi ştiinţifice (am 26 articole științifice publicate). Îmi place să cresc, pentru că fiecare etapă a vieţii cere o nouă versiune personală.

Colaborez cu mai multe companii și asciații în calitate de lector, autor, blogger și specialist în domeniul farmaceutic și academic (Observator culinar, MedAcademy, Asociația Succes în Educație și Sport).

Reprezint cu mândrie profesia de farmacist, pe care o promovez şi o susţin neîncetat.

Sunt adepta unui stil de viaţă sănătos şi promovez respectivul stil de viaţă.

Am creat acest site prin prisma misiunilor personale pe care le am, cea de farmacist, pe de o parte, şi cea de cadru didactic pe de altă parte. Acest site are ca scop informarea publicului larg în ceea ce priveşte numeroasele aspecte ale domeniului farmaceutic. Prin intermediul acestui site intentionez să prezint subiecte legate de tot ceea ce însemnă health&beauty, dar din perspectivă ştiinţifică, bine documentate şi pertinente, însă pe înţelesul tuturor.

Deci … te aştept pe site-ul meu!

Dacă vrei să rămâi în contact cu mine, abonează-te la Newsletter și dă like paginii mele oficiale de Facebook.

Ai nevoie să te pregătești la CHIMIE ORGANICĂ pentru BAC sau ADMITERE LA FACULTATE? Click AICI!

Cu drag!

P.S.: despre cum am ajuns Farmacist și ce a urmat după, am scris în acest GUESTPOST și AICI, dar și în interviul PharmaPro.

__________________________________________________________________

My name is Alice Piperea and I graduated the Carol Davila Faculty of Pharmacy in Bucharest, as valedictorian, with 10.00 average. I currently am Pharmacist Specialist in Pharmaceutical Laboratory and I am PhD in Pharmaceutical Sciences. I have a great passion for the pharmaceutical domain, chemistry and the teaching profession and consider myself lucky because I do exactly what I like: I am Lecturer at the Faculty of Pharmacy and I teach students what I like the most: Toxicology and Analytical Chemistry, two subjects of the utmost importance for the profession of Pharmacist. Analytical Chemistry represents the basis of almost all pharmaceutical laboratory disciplines and Toxicology is the most complex pharmaceutical science, bringing together in its knowledge the study of absolutely all other pharmaceutical sciences.

I have experience in both open circuit pharmacy and the pharmaceutical industry, toxicology analytical laboratory and last but not least, in academia. I am continuously improving my knowledge by attending  postgraduate trainings, conferences and congresses in the field of scientific research and by my own documentation, because I am very persistent and I like to learn new things. I am a very good self-educated. I write scientific books, university courses, university practical works, I teach others chemistry, I am very creative and I am involved in scientific activities. I like to grow, because every stage of life requires a new personal version.

I proudly represent my profession, the profession of pharmacist, which I promote and support incessantly!

I believe in a healthy lifestyle and promote that lifestyle.

I created this site in terms of the personal missions that I have: the pharmacist mission, on the one hand and the teacher mission on the other hand. This website aims to inform the general public regarding various aspects of the pharmaceutical domain. Through this site I intend to present topics related to everything that means health & beauty, but from a scientific perspective, well documented and relevant, but understandable to the large audience.

So … enjoy my website! 😉

If you want to stay in contact with me, subscribe to the newsletter and Like my Official Facebook Page!