Acest website foloseşte cookie–uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii./ This website uses cookies. By continuing to browse the website, you are agreeing to our use of cookies.

Admitere la Facultatea de Farmacie a Universității Titu Maiorescu

9951 Vizualizări 0 Comment
Admitere Farmacie

Vrei să devii FARMACIST?

Dezvoltă-ți o carieră de succes de pe băncile Facultății de Farmacie a Universității Maiorescu!

Vino la Facultate de Farmacie a Universității Titu Maiorescu, în cadrul celei mai performante universități private din țară!

Universitatea Titu Maiorescu oferă respect pentru student, atmosferă plăcută, educație de calitate în condiții de studiu ultramoderne, unice în țara noastră, competențe specifice, competivitate, perspective reale de angajare și de dezvoltare a unei cariere de succes!

PIAȚA FARMACEUTICĂ ESTE ÎN CREȘTERE, CONFORM ANALIZELOR DE PIAȚĂ EFECTUATE DE CEGEDIM! – vezi AICI

Iată doar câteva exemple de posturi disponibile pentru FARMACIȘTI în acest moment! – AICI

Admiterea în programele de studii universitare de licență se organizează în două sesiuni: 

SESIUNEA IULIE 2019: 

  • concursul va fi în data de 30 iulie 2019. 

 • Perioada de înscriere 1 iulie 2018-29 iulie 2019.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2019: 

  • concursul va fi în data de 27 septembrie 2019. 

 • Perioadă de înscriere 2 septembrie 2018-26 septembrie.

În funcție de gradul de ocupare a locurilor din sesiunea iulie 2019, la propunerea consiliului facultății, cea de-a doua perioadă de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență poate fi programată în perioada 2 septembrie 2019-26 septembrie 2019

Dacă vrei să te înscrii la Facultatea noastră de Farmacie te informez că sediul unde se fac înscrierile este situat în Calea Văcăreşti nr. 189.

Disciplina de concurs este CHIMIA ORGANICĂ.

MANUALUL recomandat este:

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010.

BIBLIOGRAFIA de concurs este:

Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16.

Capitolul 2Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88.

Capitolul 3Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117.

PROBA DE CONCURS constă din completarea unui test-grilă cu 20 de întrebări. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,5 puncte.

Trebuie să iei cel puțin nota 5.00 ca să fii admis.

Media generală la concursul de admitere se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la testul-grilă și media generală obținută la examenul de bacalaureat. Candidații vor fi ordonați în ordinea descrescătoare a mediilor și vor fi admiși primii 50 de candidați cu medii mai mari sau egale cu 5.00.

Studiile de licență ale Facultății de Farmacie durează 5 ani (adică 10 semestre), ceea ce echivalează cu 300 de credite.

Cifra de școlarizare pentru Facultatea noastră de Farmacie este de 50 de locuri.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019;

 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare a examenului de bacalaureat, eliberată de către liceu (în original). Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);

 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere în limba română de traducător autorizat;

 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere în limba română de traducător autorizat;

 6. Lecții Chimie Alice Piperea

 7. Adeverință medicală eliberată de medicul școlar sau de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea apt pentru a urma studii superioare;

 8. Trei fotografii color tip carte de identitate;

 9. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere în limba română de traducător autorizat;

 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română;

 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

 12. Dosar plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere se face în Calea Văcăreşti nr. 189, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400.

 Candidații cetățeni străini depun la Departamentul Relații Internaționale (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter) trei dosare-plic cu documente, dintre care două cu documente de studii în traduceri legalizate (în original), apostilate/supralegalizate, și un dosar cu copii simple ale tuturor documentelor.

Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa de înscriere pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor generale de limba română (pentru candidații cetățeni străini) se pot plăti la sediile casieriei Universității sau la Banca Transilvania, în contul UTM RO090BTRL04301202N01816XX,pe baza codurilor de plata, afișate pe site-ul Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor generale de limba română nu se restituie în nicio condiție.

Pentru orice nelămurile, ne poți suna (021.794.70.92 / 021.330.10.83) sau contacta direct pe Messenger!

 ANUNȚUL OFICIAL al Admiterii 2019 îl găsești >>>>>AICI.

Mai multe despre ce presupune Facultatea de Farmacie gasesti AICI.

Mai multe despre Universitatea Titu Maiorescu gasesti AICI.

Pentru mai multe detalii accesează website-ul Facultății de Farmacie sau contactează-mă direct pe mine!

Vrei să afli mai multe despre evenimentele din Universitatea noastră? Click AICI!

Te interesează domeniul Farma? Atunci alătură-te grupului de discuții  „Farmacisti, asistenti, studenti si viitori studenti la FARMACIE”, AICI.

Vrei să afli mai multe despre substanțele toxice și mecanismul lor de acțiune? Îți recomand cu drag cărțile mele de Toxicologie pe care le poți achiziționa direct de la mine sau de la Librăria Hamangiu  (de AICI)!

Te interesează CHIMIA? Atunci îți recomand cu drag cărțile mele de Analiză chimică (vezi AICI) pe care le poți achiziționa direct de la mine sau de la Librăria Hamangiu  (de AICI)!

Asociatia Succes

 Te invit să devii student la Facultate de Farmacie a Universității Titu Maiorescu să înveți despre științele vieții de la cadrele noastre didactice specialiste în farmacie!

0 Comentarii

Lasă un comentariu