Încă doi puiuți de laborator – Pentru că ne-am îndrăgostit iremediabil de Toxicologie

Am publicat alte 2 noi cărți de toxicologie de laborator aplicată în domeniul farmaceutic, și anume:


 🙂 „Analiza chimico-toxicologică a xenobioticelor organice fixe din domeniul farmaceutic. Baze practice”;

 🙂 Analiza chimico-toxicologică a xenobioticelor volatile din domeniul farmaceutic. Baze practice.

Ca și în cazul celorlalte 13 cărți publicate anterior (despre care poți citi mai multe AICIAICIAICI, AICI, AICI și AICI), am dedicat foarte mult timp documentării științifice, muncind enorm de mult, de la conținutul științific, tehnoredactare, până la partea artistică, pentru că da, „hăinuțele” cu care le-am „îmbrăcat” sunt realizate în totalitate de mine! 😛 

Pentru cei interesati, acestea se pot achiziționa de la librăria Hamangiu a Universităţii Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr. 187, corp V, parter, sector 4, Bucureşti. Aceste cărți se pot comanda și on-line, de AICI.

Cei care îşi doresc aceste cărți, dar nu au timp să ajungă la librărie le pot achiziţiona direct de la mine, cu tot cu autograf şi dedicaţie. 😛 .

Stocul este însă limitat. Pentru comenzi suplimentare, dacă va fi cazul, va rog să mă contactaţi AICI sau pe Facebook.

Toxicologia are un domeniu foarte extins de activitate, fiind o disciplină foarte vastă de studiu, de la prepararea unor xenobiotice toxice, studiul proprietăților termodinamice și fizico-chimice ale acestora, studiul metodelor de izolare și analiză chimică, studiul toxicocineticii dar și toxicodinamicii xenobioticelor, până studiul simptomatologiei intoxicațiilor și tratamentului acestora. Toxicologia s-a dezvoltat ca știință care a venit în completarea medicinei legale în vederea dovedirii crimelor prin otrăvire și s-a extins apoi ca obiect de studiu de sine stătător odată cu creșterea numărului de xenobiotice potențial toxice.

Toxicologia este una dintre cele mai frumoase și mai complexe științe interdisciplinare, studiul acesteia necesitând cunoștințe din multe domenii, precum farmacologia, chimia analitică, chimia organică, chimia anorganică, biochimia, farmacognozia, fiziologia, patologia, etc.

Toxicologia este disciplina care reunește, în studiul său, majoritatea disciplinelor farmaceutice, având o importanță majoră în domeniul farmaceutic. Altfel spus, toxicologia este disciplina care încununează cunoștințele farmacistului complet. 

Singurul specialist care deține tot bagajul de cunoștințe și expertiza necesare înțelegerii și studiului unei discipline atât de complexe precum toxicologia, în special pe ramura de toxicologie analitică și toxicocinetică, este farmacistul.

Cărțile de față au fost concepute deopotrivă pentru studenții la farmacie, cât și pentru farmaciști, fiind scrisă din perspectiva unui farmacist, în conformitate cu programa analitică aprobată de A.R.A.C.I.S. pentru disciplina Toxicologie, ramura de Toxicologie Analitică.  Cărțile sunt destinate în primul rând studenților Facultății de Farmacie, dar și celor care doresc să își reactualizeze cunoștințele în acest domeniu.

Cărțile reprezintă un real sprijin pentru pregătirea examenului de Licență și Rezidențiat în Farmacie pe ramura Toxicologie.

Cărțile pun bazele toxicologiei analitice, disciplina de laborator care se ocupă cu studiul metodelor de separare/izolare, identificare și dozarea a toxicilor, punând bazele practice ale analizei toxicologice a xenobioticelor. Din punct de vedere analitic, toxicii au fost împărțiți în funcție de criteriul de izolare din probele biologice, respectiv din aer, în patru mari clase: toxici gazoși, volatili, minerali și organici ficși. Cartea de față tratează analiza toxicologică de ansablu a toxicilor organici ficși, în mare parte medicamente și stupefiante nemedicamentoase, precum și a celor volatili, pentru fiecare toxic în parte prevăzut de programa analitică fiind prezentate noțiunile de bază referitoare la toxcitatea sa, caracterizarea sa din punct de vedere fizico-chimic (relevantă pentru o mai bună înțelegere a analizei toxicologice) și analiza toxicologică propriu-zisă, în cadul căreia sunt prezentate în detaliu metodele de izolare, identificare și dozare a toxicului respectiv din corpuri delicte și/sau materiale biologice. Această prezentare de ansamblu a acestor aspecte care privesc toxicii este necesară întrucât, pentru a trece la interpretarea finală a cazului, toxicologul trebuie să țină seama atât de aspectele care țin de toxicul în sine (contextul intoxicațiilor, toxicocinetică, toxicodinamie, tabloul clinic al intoxicației), cât și de comportarea acestuia din punct de vedere chimic, analitic, în vederea abordării corecte a analizei toxicologice în sine.

Cărțile vin în sprijinul studenților, punând bazele toxicologiei analitice a toxicilor organici ficși, medicamente și stupefiante nemedicamentoase și a toxicilor volatili prin prezentarea clară a noțiunilor de bază ale acestei ramuri a toxicologiei, în vederea dezvoltării competențelor practice de la partea de laborator. Am prezentat cele mai importante noțiuni de toxicologie analitică, relevante pentru farmacist și pentru viitorul farmacist, fiind descrise cele mai importante xenobiotice de natură organică nevolatile, dar și volatile din domeniul farmaceutic, din punct de vedere chimico-toxicologic.

Ceea ce este important de subliniat este că, pe lângă prezentarea din punct de vedere toxicologic a xenobioticelor relevante din punct de vedere farmaceutic, sunt descrise bazele fiziologice, farmacologice și chimice, acolo unde este cazul, pentru o înțelegere completă și aprofundată a fenomenelor respective.

Pentru fiecare xenobiotic în parte sunt prezentate mai multe metode de identificare și dozare, inclusiv metode compendiale, utile pentru detectarea acestora din corpuri delicte.

La sfârșitul acestor lucrări sunt prezentate câteva metode ultramoderne de determinare a psihotropelor și stupefiantelor din probe biologice, utilizând tehnici GC-MS, documentate din articole științifice de specialitate.

Am structurat materialul prezentat într-o manieră logică, în așa fel încât să fie ușor de urmărit si însușit, prezentând multe explicații legate de fenomenele și procesele descrise, tocmai pentru a ușura procesul de învățare și a face dintr-o disciplină atât de complexă, un obiect de studiu cât mai ușor de înteles pentru student, având în vedere că reunește majoritatea disciplinelor de studiu din domeniul farmaceutic, toxicologia fiind una dintre disciplinele incluse în programa analitică a examentului de licență în Farmacie.

Cu drag,

Lector univ. Dr. Alice Piperea

Cuprinsul acestor cărți îl găsești AICI.

Te-ar putea interesa și Toxicologia sufletului meu.

PS: Cărțile mele au intrat și în atenția Asociației Succes în Educație și Sport și Med Academy.


MULȚUMIRI


Le mulțumesc tuturor profesorilor care m-au format cu mare exigență în domeniul farmaceutic și didactic, care au crezut în mine și care m-au ambiționat să ajung aici!

Pentru a primi prin e-mail noutăți referitoare la articole similare pe care le voi publica, te poti abona gratuit la newsletter-ul AlicePiperea.ro, prin completarea formularului de mai jos.

Abonează-te GRATUIT și vei primi cele mai noi articole în căsuța de email.
Loading

Află mai multe despre mine AICI, AICI și AICI.

0 Comentarii

Lasă un comentariu