Pentru că inimile noastre bat pentru Toxicologie

Am publicat alte 3 noi cărți de toxicologie aplicată în domeniul farmaceutic, și anume:


 🙂 „Toxicologia solvenților, materiilor prime și auxiliare, pesticidelor și aditivilor, în context farmaceutic. Baze teoretice”;

 🙂 „Toxicologia xenobioticelor medicamentoase de sinteză. Baze teoretice.”.

 🙂 „Toxicologia xenobioticelor medicamentoase naturale heterociclice, a stupefiantelor nemedicamentoase și a toxinelor. Baze teoretice.”.


Ca și în cazul celorlalte 13 cărți publicate (despre care poți citi mai multe AICIAICIAICI, AICI, AICI și AICI), am dedicat foarte mult timp documentării științifice, muncind enorm de mult, de la conținutul științific, tehnoredactare, până la partea artistică, pentru că da, „hăinuțele” cu care le-am „îmbrăcat” sunt realizate în totalitate de mine! 😛 

Pentru cei interesati, acestea se pot achiziționa de la librăria Hamangiu a Universităţii Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr. 187, corp V, parter, sector 4, Bucureşti. Aceste cărți se pot comanda și on-line, de AICI.

Cei care îşi doresc aceste cărți, dar nu au timp să ajungă la librărie le pot achiziţiona direct de la mine, cu tot cu autograf şi dedicaţie. 😛 .

Stocul este însă limitat. Pentru comenzi suplimentare, dacă va fi cazul, va rog să mă contactaţi AICI sau pe Facebook.

Toxicologia este una dintre cele mai frumoase, dacă nu chiar cea mai frumoasă disciplină medico-farmaceutică. Toxicologia este nu numai o disciplină complexă, ci și una deosebit de vastă, preocupând-se atât de sinteza unor substanțe toxice precum pesticidele sau substanțele toxice de luptă, dar și de studiul proprietăților termodinamice și fizico-chimice ale acestora, studiul metodelor de izolare și analiză chimică, studiul toxicocineticii dar și toxicodinamicii xenobioticelor, studiul simptomatologiei intoxicațiilor și tratamentului acestora. 

Dintre toți specialiștii din domeniile medico-farmaceutice, farmacistul este singurul care deține noțiunile de bază și expertiza necesare înțelegerii și studiului unei discipline atât de complexe precum toxicologia, în special pe ramura de toxicologie analitică și toxicocinetică. 

Toxicologia are o importanță majoră în domeniul farmaceutic, fiind disciplina care reunește, în studiul său, majoritatea disciplinelor farmaceutice. Este, cu alte cuvinte, disciplina care încununează cunoștințele farmacistului complet. 

Cărțile de față au fost scrise din perspectiva unui farmacist, concepută fiind deopotrivă pentru studenții la farmacie, cât și pentru farmaciști. Lucrarea este în conformitate cu programa analitică aprobată de A.R.A.C.I.S. pentru disciplina Toxicologie, concepută fiind pentru pregătirea studenților Facultății de Farmacie, fiind destinată atât acestora, cât și celor care doresc să își reactualizeze cunoștințele în domeniu.

În aceste cărți am tratat xenobioticele cele mai relevante în context farmaceutic din domeniul solvenților, materiilor prime și auxiliare, pesticidelor, detergenților și aditivilor alimentari, clasificate în funcție de structura chimică, întrucât structura chimică a substanțelor este în strânsă legătură cu acțiunea toxicodinamică a acestora. Aceste xenobiotice sunt tratate de la contextul intoxicațiilor până la toxicocinetică, toxicodinamie, cu prezentarea mecanismelor lor de acțiune, simptomatologia intoxicațiilor și managementul acestora, prin prezentarea abordărilor terapeutice corecte în fiecare caz. 

Este necesar ca viitorul farmacist să cunoască gradul de pericol al fiecărei substanțe/clase de substanțe cu care lucrează în practica de laborator sau în industrie, respectiv a xenobioticelor utilizate în viața de zi cu zi, precum și mamagementul corect al intoxicațiilor cu acestea.

Cărțile se axează, deasemenea, pe prezentarea celor mai importante noțiuni de toxicologie a medicamentelor, relevante pentru farmacist și pentru viitorul farmacist, accentul fiind pus pe cele mai importante xenobiotice din domeniul farmaceutic, de la contextul intoxicațiilor până la toxicocinetică (cu prezentarea pentru aproape fiecare xenobiotic în parte a reacțiilor chimice care intervin în biotransformarea acestora), toxicodinamie (cu prezentarea mecanismului de acțiune a toxicilor) și managementul corect al intoxicațiilor. Xenobioticele prezentate sunt clasificate în primul rând din punct de vedere terapeutic, apoi chimic. 

Am pus accentul pe prezentarea din punct de vedere farmaco-toxicologic a celor mai relevante xenobiotice utilizate la ora actuală în terapeutică, cu prezentarea detaliată a câtorva noi xenobiotice, care sunt tratate detaliat în foarte puține alte cărți similare de toxicologie. Am pus accentul, deasemenea, pe prezentarea extinsă a celor mai importanți reprezentanți din clasa morfinomimeticelor, xenobiotice cu înalt potențial dependogen.

În aceste cărți sunt tratate și xenobioticele naturale utilizate în terapeutică, dar și cele nemedicamentoase și toxinele, relevante în context farmaceutic. Pentru xenobioticele nemedicamentoase sunt explicate și tratate și alte aspecte relevante în context toxicologic, nu numai partea de toxicologie descriptivă, ci și partea de legislație ce reglementează regimul stupefiantelor și phihotropelor, precum și a precursorilor de droguri.

Ceea ce este important de subliniat este că pentru fiecare clasă de substanțe sunt explicate și tratate și alte aspecte relevante în context toxicologic, nu numai partea de toxicologie descriptivă. Pentru solvenții și materiile prime utilizate în sintezele din domeniul farmaceutic sunt prezentate prevederile compendiale din Farmacopeile internaționale referitoare la limita maximă acceptată a acestora în produsele farmaceutice. Pentru aditivii alimentari sunt prezentate cele mai importante prevederi legislative din România și Uniunea Europeană.

Deșeurile toxice sunt tratate într-un capitol special, dedicat, referitor la prevederile legislative de încadrare și management al acestora. Mai mult decât atât, este prezentat extensiv, dar nu exhaustiv, sistemul GHS de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor chimice. Este foarte important pentru viitorul farmacist să cunoască aceste reguli și prevederi compendiale, precum și prevederi legislative referitoare la xenobioticele pe care la manipulează și cu care intră în contact, atât acesta, cât și pacientul.

Așadar partea teoretică prezentată este încadrată în domeniul farmaceutic, fiind tratate xenobioticele relevante în context farmaceutic, din perspectivă toxicologică. Pe lângă aspectele toxicologice prezentate, sunt descrise și bazele fiziologice, farmacologice și chimice, acolo unde este cazul, pentru o înțelegere completă și aprofundată a fenomenelor respective.

Am structurat materialul prezentat într-o manieră logică, în așa fel încât să fie ușor de urmărit si însușit, prezentând multe explicații legate de fenomenele și procesele descrise, tocmai pentru a ușura procesul de învățare și a face dintr-o disciplină atât de complexă, un obiect de studiu cât mai ușor de înteles pentru student, având în vedere că reunește majoritatea disciplinelor de studiu din domeniul farmaceutic, toxicologia fiind una dintre disciplinele incluse în programa analitică a examentului de licență în Farmacie.

Cărțile reprezintă un real sprijin pentru pregătirea examenului de Licență și Rezidențiat în Farmacie pe ramura Toxicologie.

Cu drag,

Lector univ. Dr. Alice Piperea

Cuprinsul acestor cărți îl găsești AICI.

Te-ar putea interesa și Toxicologia sufletului meu.

PS: Cărțile mele au intrat și în atenția Asociației Succes în Educație și Sport și Med Academy.


MULȚUMIRI


Le mulțumesc tuturor profesorilor care m-au format cu mare exigență în domeniul farmaceutic și didactic, care au crezut în mine și care m-au ambiționat să ajung aici!

Pentru a primi prin e-mail noutăți referitoare la articole similare pe care le voi publica, te poti abona gratuit la newsletter-ul AlicePiperea.ro, prin completarea formularului de mai jos.

Abonează-te GRATUIT și vei primi cele mai noi articole în căsuța de email.
Loading

Află mai multe despre mine AICI, AICI și AICI.

0 Comentarii

Lasă un comentariu