Pentru că…. chimie. Restul e magie!

După mai mult de 4 ani dedicati analizei chimice am publicat 3 cărți de analiză chimică aplicată în domeniul farmaceutic, în care mi-am pus tot sufletul și la care am muncit enorm de mult. De la conţinut până la format aceste cărţi mă reprezintă. Sunt primele mele cărţi din domeniul academic, în orice caz nu am de gând să mă opresc aici.

Pentru cei interesati, acestea se pot cumpăra de la librăria Hamangiu a Universităţii Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr. 189, corp V, parter, sector 4, Bucureşti – Editura UTM . Cei care îşi doresc cărţile mele dar nu au timp să ajungă la librărie le pot achiziţiona direct de la mine, cu tot cu autograf şi dedicaţie.

Stocul este însă limitat. Pentru comenzi suplimentare, dacă va fi cazul, va rog să mă contactaţi.

“ANALIZĂ CHIMICĂ CALITATIVĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC.BAZE TEORETICE ȘI PRACTICE”

“ANALIZĂ CHIMICĂ NEINSTRUMENTALĂ CANTITATIVĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC. BAZE TEORETICE ȘI PRACTICE”

“ANALIZĂ INSTRUMENTALĂ ȘI METODE DE SEPARARE A SPECIILOR CHIMICE APLICATE ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC. BAZE TEORETICE ȘI PRACTICE”

Aceste 3 cărți didactico-științifice, publicate în format color, sunt destinate în primul rând studentului la farmacie și farmacistului.
Prin prisma marilor mele pasiuni pentru chimie, profesia de farmacist și cea didactică, am simțit nevoia să scriu aceste cărți, fiind totodată de datoria mea să fac acest lucru, întrucât analiza chimică are o importanță majoră în laboratorul farmaceutic, stând la baza disciplinelor farmaceutice de laborator, și anume: controlul medicamentului, toxicologie chimico-legală, analize toxicologice chimico-clinice, ecotoxicologie și toxicologia mediului, toxicologie industrială, analiza în clinicile de boli profesionale, controlul abuzului și substanțelor de abuz, evaluare toxicologică a medicamentului, igiena alimentației, explorări biochimice, farmacodinamie și farmacocinetică experimentală, etc.

Materialele prezentate au fost prelucrate prin prisma experienței practice chimice şi farmaceutice personale și ținând cont de dificultățile didactice pe care le-am întâlnit în experiența mea cu studenții.
Cărțile sunt în conformitate cu programa analitică aprobată de A.R.A.C.I.S. pentru disciplina Chimie Analitică în vederea pregătirii studenților Facultății de Farmacie, fiind destinată atât acestora, cât și celor care doresc să își reactualizeze cunoștințele în domeniu. Mai mult decât atât, în cărțile respective am prezentat, pentru aproape fiecare analiză chimică abordată în parte, prevederile celor trei farmacopei internationale în vigoare: Farmacopeea Europeană, Farmacopeea Statelor Unite și Farmacopeea Japoneză. Farmacopeile reprezintă ghidurile oficiale cu caracter normativ utilizate în practica farmaceutică, referitoare în special la analiza medicamentului. Am considerat că este foarte importantă familiarizarea, încă din primii ani, a viitorului farmacist, cu noțiunea de farmacopee și prevederile acestora.

Aceaste cărți oferă un sprijin real studenţilor în însuşirea noţiunilor de bază ale chimiei analitice precum şi în aprofundarea acestora în vederea dezvoltării competenţelor şi atingerii performanţelor dorite. Cărțile au fost în așa fel concepute încât urmăresc concretizarea noţiunilor teoretice prezentate la curs, satisfăcând atât exigenţele unui cititor orientat către fenomenele observabile cât şi exigenţele unui teoretician care doreşte să descopere cauzele care stau la baza acestor fenomene.
Materialele prezentate sunt structurate într-o manieră logică, ușor de urmărit si însușit, cu foarte multe explicații legate de fenomenele și procesele întâlnite în analiza chimică, tocmai pentru a ușura procesul de învățare și a face din această disciplină, aparent greoaie și inaccesibilă, un obiect de studiu cât mai ușor de înteles, având în vedere că stă la baza a aproape tuturor disciplinelor de laborator. De cele mai multe ori, farmacopeile și procedurile de lucru întâlnite în practica de laborator farmaceutic nu indică principiile metodelor și nici nu justifică parametrii utilizați în fiecare etapă de lucru. În acest caz este de datoria analistului să cunoască, respectiv să deducă aceste principii în funcție de modul de lucru indicat. Aceste cărți sunt în așa fel structurate încât să formeze astfel de raționamente și să ușureze considerabil aplicarea în practică a analizei chimice.
Ceea ce este important de subliniat este că pentru pregătirea studenților și reactualizarea cunoștințelor în domeniu au fost alese și prezentate exclusiv analizele de interes în domeniul farmaceutic, cu specificarea, pentru fiecare analiză în parte a domeniului de aplicabilitate. Mai mult decât atât, analizele de importanță majoră, cele mai relevante și frecvent utilizate în practica farmaceutică de laborator sunt descrise în detaliu cu explicații suplimentare pentru fiecare etapă în parte a analizei.
În plus, am justificat studiul fiecărui analit în parte, prezentând importanța sa în cel puțin un domeniu farmaceutic.


Corelațiile permanente ale analizelor studiate cu aplicațiile practice în domeniul laboratorului farmaceutic sunt justificate în contextul motivării continue a studentului pentru studiul analizei chimice si conștientizării importanței analizei chimice în vederea pregătirii profesiei de farmacist complet.
Cărțile de față nu se vor a fi și nici nu sunt o prezentare exhaustivă a aspectelor ce privesc analiza chimică, însă au intenția de a devoala studenților perspectiva interdisciplinară a acestei profesii, aducându-le la cunoștintă, încă din primul an, complexitatea profesiei pe care și-au ales-o, faptul că farmacia de circuit deschis reprezintă doar unul dintre numeroasele domenii de activitate în care pot profesa după obținerea diplomei de farmacist, farmacistul fiind implicat în tot circuitul medicamentului: de la sinteza substanței active și până la eliberarea formei farmaceutice.

Cu drag,
Lector Univ. Dr. Alice Piperea

Cuprinsul acestor cărți îl găsești AICI.


MULȚUMIRI


Le mulțumesc tuturor profesorilor care m-au format cu mare exigență în domeniul farmaceutic și didactic, care au crezut în mine și care m-au ambiționat să ajung aici!

Pentru a primi prin e-mail noutăți referitoare la articole similare pe care le voi publica, te poti abona gratuit la newsletter-ul AlicePiperea.ro, prin completarea formularului de mai jos.

Abonează-te GRATUIT și vei primi cele mai noi articole în căsuța de email.
Loading

Află mai multe despre mine AICI, AICI și AICI.

2 Comentarii

Lasă un comentariu